Η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε νέα προϊοντική κατηγορία.

Η ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία οικοδομικών χρωμάτων Vitex ΑΕ εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας, η οποία επεκτάθηκε σε νέα προϊοντική κατηγορία. Η Vitex ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1932, παράγοντας και αναπτύσσοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα στους τομείς των οικοδομικών χρωμάτων (Vitex), ασφαλτικών μονώσεων (Hermes), εξωτερικής θερμομόνωσης (VitexTherm) και ναυτιλιακών χρωμάτων (Eumaria). Η πληθώρα προϊόντων της παράγονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο που διαθέτει, και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και διεθνώς, που λειτουργούν με βάση πρακτικές Zero Waste και Net Zero Energy.