Τη θέση της Country Manager για τις θυγατρικές της UPS στην Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, αναλαμβάνει η Daniela Constantinescu. Η νέα Country Manager θα εργάζεται από τα γραφεία της εταιρείας στη Βουδαπέστη και θα αναφέρεται στην Kim Ruymbeke, Πρόεδρο της Περιφέρειας Ανατολικής Ευρώπης.

Η D. Constantinescu από τη θέση της διευθύντριας, θα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποστολών σε κάποιες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη. Σε συνεργασία με τις ομάδες των τοπικών αγορών, θα επιδιώξει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της UPS με έμφαση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ, παράλληλα, από τη νέα της θέση, θα φροντίσει για τη μέγιστη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως.

Η Constantinescu ξεκίνησε να εργάζεται για την UPS το 2007 ως επικεφαλής οικονομικών και λογιστικής της θυγατρικής της εταιρείας στη Ρουμανία και αργότερα κατείχε πολλές άλλες διευθυντικές θέσεις.