Η UPS ανέθεσε στον Daniel Carrera τον ρόλο του Προέδρου της UPS Europe. Από τη θέση αυτή, o D. Carrera θα είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και για περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους, σε 56 χώρες και περιοχές. Απαντώντας στις ανάγκες της πανδημίας, η περιοχή της Ευρώπης συνέχισε να αναπτύσσεται ως παγκόσμιος κόμβος του δικτύου της UPS, ικανοποιώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα του e-commerce και παίζοντας ζωτικό ρόλο στην παράδοση εμβολίων από την Ευρώπη στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική. Ως Ισπανός υπήκοος, ο Daniel Carrera είναι ο δεύτερος κατά σειρά Πρόεδρος της UPS Europe που προέρχεται από την Ευρώπη.