Σχήμα πιστοποίησης για τη λήψη μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό.

Το πρώτο ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης παγκοσμίως για τη λήψη μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό παρουσιάζει η TÜV Austria Hellas, το TÜV Austria Covid-Shield. Το νέο σχήμα πιστοποίησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους ενέχει συναναστροφή, επιβεβαιώνοντας ότι: λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες πρακτικές για την αποφυγή μετάδοσης του ιού, παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών, διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενημερώνουν και καθοδηγούν κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Το νέο σχήμα πιστοποίησης αφορά σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα), εστίασης, μονάδες υγείας, παρασκευής και μεταποίησης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα, λιανικού εμπορίου, άθλησης και γυμναστικής, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων.