Συζήτηση για το μέλλον της εργασίας και τον ρόλο της γυναικείας ηγεσίας πραγματοποίησε την Τετάρτη, 22 Μαρτίου, η Teleperformance Greece, σε συνεργασία με τη Women Act, με στόχο να αναδείξει την προστιθέμενη αξία των γυναικών στον χώρο της εργασίας και τη σημασία της εφαρμογής πολιτικών ισότητας.

Αναφερόμενη στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας η Charlotte Foucteau, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Teleperformance Greece, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης εταιρικών διαδικασιών και καλλιέργειας της κατάλληλης κουλτούρας, προκειμένου να ανελίσσονται οι γυναίκες στην κορυφή της εργασιακής πυραμίδας.

Εξέφρασε την άποψη ότι η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους, δεν ωφελεί μόνο τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους. Συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την οικονομία στο σύνολό της.