Το φετινό Βαρόμετρο Κλιματικής Πραγματικότητας της Epson καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 30.000 ανθρώπων σε 39 αγορές σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν πλέον την κλιματική αλλαγή ως το πλέον κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο – και ότι η τεχνολογία θεωρείται καταλυτικός παράγοντας για την επίλυση της κρίσης.

Περισσότεροι ξεχωρίζουν την «Κλιματική Αλλαγή» (55%) από οποιοδήποτε άλλο παγκόσμιο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της «Αύξησης των τιμών» (53%), της «Φτώχειας» (37%) και των «Συγκρούσεων» (23%).

Στην Ελλάδα, 7 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν την άνοδο των τιμών ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, ξεπερνώντας τη φτώχεια (58%) και την κλιματική αλλαγή (48%).

Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι πιο σημαντικές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι: να επενδύσουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες (52,2%), να βελτιώσουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων (40,3%) και να μειώσουν τους φυσικούς πόρους στην παραγωγή και τις μεταφορές, για παράδειγμα το νερό και τα ορυκτά καύσιμα (32,1%).