Σε συνεργασία με την DoubleVerify, αναφορικά με το brand safety, προχώρησε η content recommendation engine Taboola, με στόχο να ελέγξει πιο αποτελεσματικά τη διαφημιστική τοποθέτηση των media partners. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαφημιζόμενοι συνεργάτες της Taboola, μεταξύ των οποίων performance marketers, brands και agencies, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία της DoubleVerify για το brand safety και το suitability targeting, μέσα από τον έλεγχο της ποιότητας της θέσης όπου τοποθετούνται οι διαφημίσεις τους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση του content classification προτείνεται, προκειμένου να επιτρέψει στους διαφημιζόμενους να ισορροπήσουν το brand reputation, την ασφάλεια και το scale, ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνουν τους στόχους τους αναφορικά με το marketing στις καμπάνιες τους στην Taboola. Τα pre-bid brand safety και suitability τμήματα της DoubleVerify είναι ήδη διαθέσιμα απευθείας από το Taboola Ads, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπανιών.
(Πηγή: The Drum)