Με την συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα να αποτελούν πλέον βασική προτεραιότητα στη στρατηγική των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, η πρώτη σχετική παγκόσμια έρευνα στον κλάδο του marketing και της επικοινωνίας, που διεξήγαγε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) αποτέλεσε εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.

Η έρευνα διεξήχθη με τη συνεργασία 22 εθνικών συνδέσμων διαφημιζόμενων, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ. Ενδεικτικό του πόση βαρύτητα δίνεται στα ζητήματα που πραγματεύεται είναι και το γεγονός ότι στηρίχθηκε από την VoxComm, την EACA, τα περιοδικά Campaign & Advertising Week, τις διοργανώσεις Cannes Lions και Effie, το IAB Europe, την Unstereotype Alliance και πολλούς ακόμα θεσμικούς φορείς ανά τον κόσμο. Το πλέον σημαντικό στοιχείο ωστόσο είναι το γεγονός ότι στην έρευνα αυτή συμμετείχε και ο ΣΔΕ, εξασφαλίζοντας ξεχωριστό report με τα αποτελέσματα της ελληνικής αγοράς. Η μελέτη των στοιχείων προσφέρει ικανοποιητική εικόνα για το τι συμβαίνει στον τομέα αυτό στον κλάδο του marketing και της επικοινωνίας, ειδικότερα από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος κλάδος θεωρείται από τους πλέον προοδευτικούς. Κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο ΣΔΕ ασχολείται με τα θέματα της διαφορετικότητας και της ισότιμης ένταξης (DEI) από το 2018, οπότε και ο ίδιος άνοιξε τη συζήτηση για τα στερεότυπα στην διαφήμιση.

Ας δούμε όμως τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα. Στη χώρα μας υπάρχει καλή εκπροσώπηση σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία απογραφής του πληθυσμού σε κάποιες μειονοτικές ομάδες, με βάση το φύλο, τη θρησκεία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά υποεκπροσώπηση των ΑμεΑ και των ατόμων διαφορετικής εθνικότητας. Οι άνδρες εργαζόμενοι φέρεται να έχουν καλύτερες οικονομικές απολαβές κατά μέσο όρο από τις γυναίκες, με το 46% των Ελλήνων συμμετεχόντων να συμφωνεί πως η εταιρεία του λαμβάνει ενεργά μέτρα για να είναι συμπεριληπτική και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ το 15% δηλώνει ότι είναι πιθανό να αποχωρήσει από την εταιρεία του και ένα 15% από τον κλάδο, λόγω διακρίσεων ή/και έλλειψης ισότιμης ένταξης.

Δεν είναι μικρά τα ποσοστά αυτά. Όταν το 15% των εργαζομένων λέει ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από την εταιρεία του λόγω διακρίσεων, δεν μπορεί παρά η συμπερίληψη να είναι πλέον βασική προτεραιότητα στις εταιρείες του κλάδου του marketing. Και είναι πολύ θετικό ότι οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι η εταιρεία τους κάνει αυτό που πρέπει. Δεν είναι βέβαια όλα ρόδινα, υπάρχει ακόμα δρόμος να γίνει: Το 66% ανέφερε ότι αισθάνεται ότι ανήκει στην εταιρεία του, με το ποσοστό να είναι χαμηλότερο στα άτομα που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα (56%) και στις γυναίκες (63%), αλλά κοντά στον μέσο όρο για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας (65%), τους άνδρες (67%) και τα ΑμεΑ (69%). Επίσης, το 95% των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι δεν έχει υποστεί διακρίσεις, με ένα 36% να σημειώνει πώς πιστεύει ότι οι ανάρμοστες συμπεριφορές θα καταγγελθούν. Εντούτοις, το 15% των ΑμεΑ δήλωσε ότι έχει υποστεί διακρίσεις και το 31% ότι έχει συναντήσει εμπόδια στη σταδιοδρομία του.

Διακρίσεις έχει υποστεί και το 9% των γυναικών, με ένα 19% να δηλώνει ότι αντιμετώπισε εμπόδια στη σταδιοδρομία του, έναντι 11% των ανδρών, 16% των συμμετεχόντων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, 16% που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα. Τέλος, το 33% πιστεύει ότι η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην καριέρα κάποιου, (38% οι γυναίκες, 22% οι άνδρες), ενώ το 34% επισημαίνει ως εμπόδιο στην καριέρα την ηλικία. Αυτά είναι τα στοιχεία. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η ανάγκη άμεσων και διαρκών πρωτοβουλιών είναι μονόδρομος.