Εγκατάσταση logistics στη Βόρεια Ελλάδα και, συγκεκριμένα, στη ΒΙΠΕ Σίνδου εξαγοράζει η Streem Global AE, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης που υλοποιεί με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης της στον κλάδο logistics στη ΝΑ Ευρώπη.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε επιφάνεια 33.000 τ.μ., σε οικόπεδο 60.000 τ.μ.

Πρόκειται για ένα logistics hub το οποίο φιλοξενεί χύδην και παλετοποιημένα φορτία, ενώ, στο εσωτερικό του υπάρχει και σιδηροδρομική υποδομή, η οποία συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.