Με ρωτούν συχνά για τις σπουδές κάποιου που θέλει να ασχοληθεί με το marketing. Εργάζομαι σε αυτό 27 χρόνια και είχα την τύχη να έχω πολύπλευρη επαφή με τα σημαντικότερα κομμάτια του. Ξεκίνησα, φοιτητής ακόμα, στη διαφήμιση και συνέχισα στο brand management, στο new brand development, στο brand strategy, στο marketing consulting και την έρευνα αγοράς, στο branding. Συμμετείχα στη δημιουργία ή τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της ταυτότητας πολλών brands, διεθνών και τοπικών, mass και niche. Και παράλληλα την τελευταία δεκαετία προσπαθώ να μεταφέρω μέρος της εμπειρίας μου διδάσκοντας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχω γνωρίσει πάμπολλους επαγγελματίες του marketing, κάθε εμπειρίας, εξειδίκευσης και επιπέδου.

Κάποιοι από τους ικανότερους marketers που γνώρισα είχαν σπουδές μηχανικού. Ο μεθοδικός τρόπος σκέψης, ο προγραμματισμός, η έμφαση στη σχέση αιτίας και αποτελέσματος, η ικανότητα στη διαχείριση έργων, βοηθούν πολύ στην οργάνωση κάτι τόσο πολυπαραγοντικού όσο το marketing, το brand management και η αλληλεπίδραση μιας επιχείρησης και μιας μάρκας με διαφορετικά κοινά, με ανταγωνιστές, με την κοινωνία. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αυτή η ανάγκη για μέθοδο δρα περιοριστικά. Συχνά όταν έχεις μάθει να σκέφτεσαι βασιζόμενος σε κανόνες και πρόγραμμα, μπορεί εύκολα να αυτοπεριοριστείς σε λιγότερο δημιουργικούς ή ερευνητικούς ρόλους.

Αντίστοιχα, έχω γνωρίσει απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών να διακρίνονται σε διάφορους τομείς του marketing. Ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ειδικοί στην επικοινωνία, με την ικανότητα να ψάχνουν να βρουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, να ανακαλύπτουν αιτίες, να κατανοούν σχέσεις. Αλλά και αυτός ο τρόπος σκέψης έχει τους περιορισμούς του. Η έρευνα, η κατανόηση, η ανακάλυψη, δεν συνδέονται πάντα με τη δημιουργία, τη χάραξη στρατηγικής, τη διαχείριση της μάρκας ή ενός έργου. Και συχνά οι απόφοιτοι τέτοιων σπουδών υστερούν στα – τόσο απαραίτητα – μαθηματικά και δυσκολεύονται να σκεφτούν το marketing ως τμήμα της λειτουργίας της επιχείρησης και να καταλάβουν τα υπόλοιπα τμήματα και τις ανάγκες τους.

Οι σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Μarketing τα αναγνωρίζουν αυτά και προσπαθούν να τα συνδυάζουν. Αρκεί ο σπουδαστής να μην επιλέξει να διαβάσει λίγο απ’όλα ούτε να ρίξει το βάρος μόνο προς τη μία πλευρά. Διότι τελικά το marketing απαιτεί βαθιά και πολύπλευρη γνώση και ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Και αυτό δεν διδάσκεται εύκολα. Όταν με ρωτούν, προτείνω οι σπουδές να συνοδεύονται με όσο το δυνατόν περισσότερα projects και εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες και να ακολουθούνται από εργασία σε εταιρείες εξειδικευμένες στο marketing.