Η Sparkle, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία, ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στην Ελλάδα πιστοποιήθηκε για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα data centers της Αθήνας στη Μεταμόρφωση, στο Κορωπί αλλά και στα Χανιά της Κρήτης. Το πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate of Origin) που εκδόθηκε από τα Ελληνικά Πετρέλαια και την Edison (Elpedison), πιστοποιεί ότι από τον Μάιο του 2020, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε από τη Sparkle και όλους τους πελάτες collocation της, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Σημειώνεται ότι η Sparkle ολοκληρώνει στις αρχές του 2021 την κατασκευή του τέταρτου data center της στην Ελλάδα, το Μεταμόρφωση II, το οποίο θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανεπτυγμένα «πράσινα» data center στην Ευρώπη.