Η Sixt, διεθνής πάροχος υπηρεσιών βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, στηρίζει ως χορηγός τη σχολή ασφαλούς οδήγησης «Riding School – Θανάσης Χούντρας» με την παροχή δύο οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του. Η Sixt στηρίζει την προσπάθεια αυτή που στοχεύει, όπως επισημαίνει η ίδια, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση της οδηγικής ικανότητας με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και τέλος στην πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση που ξεκινά από την παιδική ηλικία.