Η Σχολή Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Δομή, με την υποστήριξη της Μ.Κ.Ο. “ΔΟΜΗ Αναπτυξιακή”, διοργανώνει debate 50 νέων ηλικίας 18-22 ετών με 5 υποψήφιους ευρωβουλευτές, με θέμα: “Η Ευρώπη που θέλουμε για τους νέους”.