Στις ετήσιες πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης στελεχών του δικτύου της RSM για το 2021 συμμετείχε η RSM Greece.

Η ελληνική συμμετοχή ανήκε στη νικητήρια ομάδα της πρωτοβουλίας RSM Forward Sprint 2021, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν, μέσω διαδικτυακής τελετής, από την CEO της RSM παγκοσμίως, Jean Stephens.

Σημειώνεται ότι η RSM Ελλάδος και το παγκόσμιο δίκτυο της RSM υλοποιούν πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης και εξέλιξης των στελεχών, ανεξαρτήτως βαθμίδας και εμπειρίας, όπου στελέχη παγκοσμίως μοιράζονται ιδέες, μαθαίνοντας το ένα από το άλλο σε πρωτοβουλίες, όπως το RSM Forward Sprint και το RSM Academy.