Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν την Τρίτη 30 Ιανουαρίου, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), με κύριο στόχο την υποστήριξη και προβολή της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι πυλώνες όπου θα βασιστεί η συνεργασία είναι, ενδεικτικά, η προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων για ζητήματα που απασχολούν τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics στη χώρα μας, η διατύπωση προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η συνεργασία με οργανισμούς εμπορευματικών κέντρων logistics, λιμένων, μεταφορών, υποδομών, διατροπικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό κέντρο της, η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για την εκπαίδευση – κατάρτιση στελεχών του κλάδου και η συμμετοχή σε δράσεις προώθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.