Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών το 2019.

Η Premier Capital plc, Developmental Licensee της McDonald’s σε 6 αγορές, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 28 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι 23 εκατ.το 2018. Όλες οι αγορές σημείωσαν αύξηση και επιτάχυνση πωλήσεων, με την Ελλάδα να καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό 23,4% σε σχέση με το 2018. Ωστόσο, η προοπτική του 2020 επηρεάζεται από την πανδημία.

Ορισμένα εστιατόρια έχουν κλείσει, ενώ τα περισσότερα λειτουργούν με έμφαση στην εξυπηρέτηση μέσω των υπηρεσιών take away, McDrive και McDelivery. Ο προϋπολογισμός αναθεωρείται και αναστέλλεται το επενδυτικό πρόγραμμα. Στις αρχές του 2020, ο όμιλος υπολόγιζε τη δημιουργία 12 νέων εστιατορίων, αριθμός που προς το παρόν αναθεωρείται στα 5.