Τον Κωνσταντίνο Μωραΐτη

Στη θέση του Head Retention Strategy στη Philip Morris International προήχθη πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης. Πρόκειται για στέλεχος που ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας τα τελευταία 10 χρόνια, με πιο πρόσφατη θέση αυτή του Head Customer Care & Ecommerce Operations.Αναθέσεις specs
τριών εκατ. ευρώ