Η Pitch ανέλαβε τη στρατηγική επικοινωνία της εισόδου της ProntoPegno του ομίλου Banca Sistema στην ελληνική αγορά, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση media event. Συγκεκριμένα, το πρώτο της βήμα εκτός ιταλικής αγοράς κάνει στη χώρα μας η ProntoPegno, εταιρεία με αντικείμενο τον ενεχυροδανεισμό και θυγατρική του ομίλου Banca Sistema, ιδρύοντας ελληνική εταιρεία και εγκαινιάζοντας κατάστημα στην Αθήνα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε έναν εναλλακτικό τρόπο μικροπίστωσης, που δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να λάβει μετρητά με ένα περιουσιακό στοιχείο ως εγγύηση, χωρίς την ανάγκη διερεύνησης περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, όπως επισημαίνεται, με τη δυνατότητα εξαγοράς του παρασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Giuseppe Gentile, VP της ProntoPegno Greece και General Manager του ομίλου Banca Sistema, και Andrea Rotunno, GM ProntoPegno Greece, International Business Director του ομίλου. Country Manager ProntoPegno Greece είναι ο Νικόλαος Κερμελής.