Η Procter & Gamble ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από τις δραστηριότητές της, μέχρι το τέλος της δεκαετίας μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Αναγνωρίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, η P&G υπερβαίνει τον στόχο που είχε θέσει για μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντας επιπρόσθετες «φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή.

Οι προσπάθειες αυτές θα αντισταθμίσουν τις εναπομένουσες εκπομπές από τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, επιτυγχάνοντας τελικά μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Μεταξύ άλλων, η P&G θα συνεργαστεί με τις οργανώσεις Conservation International και WWF, προκειμένου να εντοπίσει και να χρηματοδοτήσει δράσεις για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση ιδιαίτερα σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση, οι υγροβιότοποι, οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και τα έλη.

Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει και στην επιστημονική κατανόηση και τεκμηρίωση της ανάλυσης του κύκλου ζωής των προϊόντων της, με στόχο την σε βάθος κατανόηση των εκπομπών που προκύπτουν από την εφοδιαστική αλυσίδα και τη χρήση των προϊόντων της από τους καταναλωτές.