Η Pernod Ricard Hellas, στο πλαίσιο των δράσεών της για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των επιπτώσεών της στην ελληνική κοινωνία, προσφέρει συνολικά πάνω από 50.000 ευρώ σε ενέργειες για τη στήριξη της κοινότητας των bartenders και των bars.

Πλάνο δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Η Pernod Ricard Hellas, στο πλαίσιο των δράσεών της για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των επιπτώσεών της στην ελληνική κοινωνία, προσφέρει συνολικά πάνω από 50.000 ευρώ σε ενέργειες για τη στήριξη της κοινότητας των bartenders και των bars.

Συγκεκριμένα, η Pernod Ricard Hellas προσφέρει χρηματοδότηση στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων που εργάζονται σε bars στην Ελλάδα όπως bartenders, σερβιτόρους, βοηθούς service κ.λπ., που δημιούργησαν το διεθνές κλαδικό μέσο ενημέρωσης Difford’s Guide, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Metron Ariston – Making Responsibility a Trend.

Παράλληλα, η στηρίζει τα συνεργαζόμενα bars σε όλη την Ελλάδα, χορηγώντας virtual parties που αυτά διοργανώνουν, συμβάλλοντας και στην ψυχαγωγία των καταναλωτών από το σπίτι. Επιπλέον, η Pernod Ricard Hellas προχωρά σε δράσεις για τη στήριξη της κοινότητας της Μυτιλήνης, όπου λειτουργεί η παραγωγική μονάδα του Ούζου Μίνι, και σε δράσεις στήριξης ελληνικών θερμοκοιτίδων startups, μέσω του Chivas Venture, ενώ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της.