Η Ελλάδα παρουσιάζει πτώση στην παγκόσμια αγορά logistics (42η θέση LPI) με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει βελτίωση η οποία διαφαίνεται πως θα αποτυπωθεί τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 5ης Πανελλήνιας Έρευνας για τον τομέα της Εφοδιαστικής αλυσίδας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Βάσει της ίδιας έρευνας, αρκετές εταιρείες έχουν επιλέξει το ενδοεπιχειρησιακό μοντέλο λειτουργιών και έχουν επιτύχει έως ένα βαθμό, να έχουν τα σχετικά μεγέθη τους πολύ κοντά σε αυτά των εταιρειών 3PL. Ταυτόχρονα όμως, το ποσοστό ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) κυμαίνεται σε χαμηλή κλίμακα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι δραστηριότητες της μεταφοράς/ διανομής και της αποθήκευσης αποτελούν τις δυο βασικές δραστηριότητες που αναθέτουν οι εταιρείες σε τρίτους.

Η πανδημία αποτέλεσε επιταχυντή για την έναρξη δράσεων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, η διαμόρφωση σαφούς νομοθεσίας αναφορικά με την αδειοδότηση ΚΑΔ, η εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων, η εναρμόνιση των στρατηγικών πλάνων με πρακτικές που βασίζονται στην αειφόρα ανάπτυξη αλλά και η εξεύρεση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αναπροσαρμογής του κλάδου.