Στις χαµένες αναµνήσεις εστιάζει η εκστρατεία ευαισθητοποίησης που δημιούργησε η Οut to Lunch για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, µε στόχο την ενίσχυση των δράσεών της στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Μήνα Alzheimer.

Η απεικόνιση στιγµών, γεγονότων και προσώπων, που µόλις έχουν χαθεί από τη µνήµη κάποιου, τραβάει την προσοχή του θεατή στο θέµα της άνοιας, ζητώντας τη συµµετοχή του. Στόχος να βελτιωθεί η καθηµερινότητα όσων ζουν χωρίς τις αναµνήσεις τους, στηρίζοντας το έργο της Εταιρείας και την επέκταση των δωρεάν υπηρεσιών της, µε ένα τηλεφώνηµα στο 19832. Η καµπάνια περιλαµβάνει σειρά καταχωρίσεων, υπαίθρια διαφήµιση και digital υλικά.