Με νικήτρια την Orange φαίνεται να ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας».

Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι Next Com και Choose.

Με νικήτρια την Orange φαίνεται να ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας». Η Orange συγκέντρωσε την υψηλότερη τελική βαθμολογία στην τεχνική της προσφορά, έναντι των Next Com και Choose που επίσης συμμετείχαν. Η αρχική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 1.964.842 ευρώ.