Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι Next Com και Choose.

Με νικήτρια την Orange φαίνεται να ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας». Η Orange συγκέντρωσε την υψηλότερη τελική βαθμολογία στην τεχνική της προσφορά, έναντι των Next Com και Choose που επίσης συμμετείχαν. Η αρχική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 1.964.842 ευρώ.