Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δημοσιεύει τον ESG Απολογισμό για το 2023, ο οποίος περιλαμβάνει τη στρατηγική, το πλαίσιο δράσεων, τις πρωτοβουλίες και τους στόχους της εταιρείας, καθώς και την εξέλιξη του σχετικού πλάνου της.

Έχοντας ως πυξίδα τη στρατηγική «Μαζί προς το Μηδέν κι ακόμη πιο μακριά», κινήθηκε στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα το 2030 και μακροπρόθεσμο το 2040. Ενδεικτικά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία, έχει επιτύχει την τελευταία πενταετία μείωση 11% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας, καθώς και μείωση 6,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, έχει καταφέρει να μειώσει κατά 18% την κατανάλωση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της, σε Ριτσώνα και Σίνδο, κατά την τελευταία πενταετία.

Ο Henrik Fredvig, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, σημείωσε σχετικά: «Ο σταδιακός περιορισμός του περιβαλλοντικού αντικτύπου, η υιοθέτηση και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλο το φάσμα λειτουργίας μας, η διασφάλιση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, η στήριξη της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, όπως επίσης και η επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας, βρίσκονται σταθερά τόσο στο επίκεντρο της κουλτούρας του ομίλου μας όσο και στην καρδιά της φιλοσοφίας μας».