Η Ogilvy έγινε certified από τη Salesforce, τη μεγαλύτερη CRM πλατφόρμα παγκοσμίως. Το CRM αποτελεί σήμερα μία από τις κύριες προτεραιότητες των περισσοτέρων εταιρειών, καθώς ενοποιεί δεδομένα από πολλαπλές πηγές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των πελατών και της συμπεριφοράς τους. Κάτι τέτοιο επιτρέπει, στη συνέχεια, τη δημιουργία προσωποποιημένων και αποτελεσματικών εμπειριών με τους πελάτες, σε όλα τα σημεία επαφής τους με την εταιρεία, όπως instore, στο mobile app, στα social media κ.ά. Η Ogilvy, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, διαθέτει εμπειρία στον τομέα του CRM & Loyalty έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει σχετικά προγράμματα για πλήθος πελατών της. Παράλληλα, με τη χρήση ειδικών marketing automation εργαλείων – όπως η πλατφόρμα Salesforce Marketing Cloud – αυτοματοποιεί διαδικασίες και αξιοποιεί την εις βάθος ανάλυση δεδομένων.