Το Ινστιτούτο Top Employers ανέδειξε τη Novartis Hellas ως Top Employer Greece 2022 για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού την οποία εφαρμόζει. Από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19, η Novartis Hellas έλαβε όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, προχώρησε σε επέκταση της τηλεργασίας και στην υλοποίηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και ευεξίας για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στο νέο digital περιβάλλον εργασίας, όπως επισημαίνει η φαρμακοβιομηχανία.

Tο 59% των εργαζομένων της είναι γυναίκες, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 60% σε θέσεις ευθύνης, και από τον Ιανουάριο του 2021 ισχύει η νέας πολιτική για τις γονικές άδειες. Τέλος, η εταιρεία στο πλαίσιο της προσέγγισης ESG που ακολουθεί, έχει δεσμευθεί για μισθολογική ισότητα έως το 2030.

Ο Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Novartis Hellas, Chris Aris, ανέφερε σχετικά: «Η απελευθέρωση της δύναμης των ανθρώπων μας παραμένει βασική προτεραιότητα της Novartis και είναι ο πυρήνας της Inspire, Curious, Unboss κουλτούρας μας».