Στην αειφόρο ανάπτυξη με μετρήσιμους δείκτες αναφέρεται η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), με την ιδιότητα της Προέδρου των επικείμενων Hellenic Responsible Business Awards. Η ίδια επισημαίνει: «Τα Hellenic Responsible Business Awards αποτελούν έναν ισχυρό θεσμό επιβράβευσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στόχο έχουν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως φάροι Υπεύθυνου Επιχειρείν και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτοντας, παράλληλα, στέρεες βάσεις για τη γρήγορη εξάπλωση των αξιών αυτών στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις, της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης, των ανισοτήτων, επιβάλλουν τη συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας με το κράτος, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, που η κάθε πλευρά μόνη της δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Αυτή η συνεργασία απαιτεί αντίστοιχα οικονομικά ισχυρές και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Απαιτεί, δηλαδή, επιχειρήσεις που να έχουν ενσωματώσει στην επιχειρηματική τους κουλτούρα και πρακτική την έννοια της κοινωνικής αποστολής». Περισσότερες πληροφορίες στο www.responsiblebusiness.gr.