Τη Salesforce επέλεξε ο όμιλος Motor Oil για την υποστήριξη της ψηφιακής του στρατηγικής στις θυγατρικές Coral (κάτοχος άδειας σήματος Shell σε Ελλάδα, Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη) και Nrg.

Η cloud πλατφόρμα Customer 360 της Salesforce, που υποστηρίζεται από ένα συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων για τον κλάδο, θα ενισχύσει τον όμιλο Motor Oil μέσω ενός ενοποιημένου καναλιού, προσβάσιμου από οποιαδήποτε κατάλληλη συσκευή, καλύπτοντας τις λειτουργίες Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης, back, front και middle office και δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα 360 μοιρών για κάθε ξεχωριστό πελάτη των εταιρειών.

Επιπρόσθετα, το Marketing Cloud της Salesforce θα υποστηρίζει τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τα προγράμματα πιστότητας της Motor Oil, ενώ οι εφαρμογές της πλατφόρμας θα επιτρέψουν στον όμιλο να ενισχύσει τη διακυβέρνηση και κανονιστική του συμμόρφωση.