Η Μινέρβα στηρίζει το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), προς όφελος των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προσέφερε 400 λίτρα ελαιόλαδο, 240 κιλά μαργαρίνη και 250 λίτρα ξίδι, για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος των στρατηγικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της βιομηχανίας τροφίμων απέναντι στην κοινωνία και τους ευαίσθητους κοινωνικά τομείς.