Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της «Ακαδημίας Στελεχών Metro» προχώρησε το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Metro (My market, Metro Cash & Carry) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα αφορά στελέχη των καταστημάτων λιανικής My Market και χονδρικής Metro Cash & Carry, τα οποία θα παρακολουθούν μαθήματα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών ενός καταστήματος και υλοποιείται από μια ομάδα 12 καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, διάρκειας εννέα μηνών, ξεκίνησε με τη συμμετοχή των πρώτων 25 στελεχών καταστημάτων. Η πορεία και εξέλιξη της Ακαδημίας, είναι συνδεδεμένη με το εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε συμμετέχοντα στη Metro Learn, την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης της Metro.