Αντικαθιστά τον Δημήτρη Κάφαλη

Η Μ. Λάμπρου μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Integrator Division, όπου η συμβολή της στην ανάπτυξη του Division και της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις μεγάλων εταιριών πληροφορικής όπως Microsoft, Hewlett Packard, κ.α. Η Μ. Λάμπρου είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου LaVerne.

Μετά την αλλαγή,  η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της SingularLogic διαμορφώνεται ως εξής: Μιχάλης Καριώτογλου (Εκτελεστικός Πρόεδρος), Ανδρέας Βγενόπουλος (Μη εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος), Μαρίκα Λάμπρου (Διευθύνουσα Σύμβουλος), Μιλτιάδης Κορνάρος (Εκτελεστικό μέλος), Αρετή Σουβατζόγλου (Μη εκτελεστικό μέλος), Γιώργος Ευστρατιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Γιώργος Κουλούρης (Μη εκτελεστικό μέλος).