Επίσημο μέλος του Diversity Charter Greece αποτελεί πλέον η JTI Ελλάδας, καθώς υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία του ΚΕΑΝ και του Diversity Charter Ελλάδας, στα γραφεία του ΚΕΑΝ -Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.

Η CEO της JTI, Lili Zigoslu, δήλωσε: «Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας συνιστά μια ηθική αυτοδέσμευση της JTI αναφορικά με τον σεβασμό σε θέματα διαφορετικότητας και ένταξης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Στη JTI είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι ο εαυτός του. Έχουμε την επίγνωση ότι η επιχειρηματική επιτυχία και η ανάπτυξή μας δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στους ίδιους τους ανθρώπους μας. Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και αναγνωρίζουμε ότι μόνο η ένταξη είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά προς ένα Βιώσιμο Μέλλον για όλους».