Η εταιρεία Ήπειρος συστρατεύεται στη μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και προχωρά, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, στη δωρεά πλήρους εξοπλισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης για 24 κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείων του ΕΣΥ, που περιλαμβάνει 24 monitors παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και 3 μονάδες ταυτόχρονης κεντρικής παρακολούθησης, που καλύπτουν, η καθεμία, 8 κλίνες.

Συνεχίζει απρόσκοπτα την τροφοδοσία της αγοράς.

Η εταιρεία Ήπειρος συστρατεύεται στη μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και προχωρά, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, στη δωρεά πλήρους εξοπλισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης για 24 κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείων του ΕΣΥ, που περιλαμβάνει 24 monitors παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και 3 μονάδες ταυτόχρονης κεντρικής παρακολούθησης, που καλύπτουν, η καθεμία, 8 κλίνες.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί άμεσα στα νοσοκομεία. Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία, διαθέτοντας δύο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, συνεχίζει την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα εξασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της αγοράς, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της.