Τη νέα έκδοση της λύσης «έξυπνης» διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία υποστηρίζει πόλεις και δήμους στην εξοικονόμηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος, παρουσίασε η Intracom Telecom.

Η λύση Smart Waste προσφέρει πλέον και υπολογισμό του βέλτιστου δρομολογίου συλλογής των απορριμμάτων, έλεγχο πρόσβασης στους κάδους και ρίψης απορριμμάτων ανά κάτοικο, καθώς και έλεγχο της καταλληλόλητας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

«Η εξελιγμένη λύση μας για την “έξυπνη” διαχείριση των απορριμμάτων συμβάλει στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που έχει θέσει η ΕΕ, βοηθά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, προωθεί την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, και δίνει τη δυνατότητα στους δήμους και τις πόλεις να αναβαθμίσουν τις “έξυπνες” λειτουργίες τους και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους», δήλωσε ο Νικόλαος Βελέντζας, Γενικός Διευθυντής Τομέα Υπηρεσιών της Intracom Telecom.