Η Interamerican ενέταξε στο δυναμικό των διοικητικών στελεχών της τον Λευτέρη Κυριακάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της νέας επιτελικής θέσης για την Εταιρική Στρατηγική, που έχει εισαγάγει στη διοικητική δομή του ο οργανισμός. Ως υπεύθυνος της Εταιρικής Στρατηγικής της Interamerican, θα είναι εισηγητής και συντονιστής σε θέματα στρατηγικής που περιλαμβάνουν τον σκοπό και τις αξίες του οργανισμού, εστιάζοντας στον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που διαρθρώνει η Interamerican στην οργανωτική και διοικητική δομή της, είναι εμφαντικά εστιασμένο στη χάραξη και την εφαρμογή της Εταιρικής Στρατηγικής για την υλοποίηση του business plan του οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει κινήσεις μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. «Καλωσορίζουμε τον Λευτέρη στη μεγάλη οικογένεια της Interamerican, με την πεποίθηση πως θα προσδώσει την προστιθέμενη αξία που απαιτεί, από τη θέση ευθύνης που ο ίδιος αναλαμβάνει, το σύγχρονο σχέδιο για την πορεία του οργανισμού μας προς το μέλλον», δήλωσε ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.