Με δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Η Οικογένεια Χριστοδούλου, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες του συστήματος υγείας, προχωρά στην επισκευή και αποκατάσταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου. Το Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και χρήζει ανακαίνισης με στόχο να παραδοθεί αρτιότερο στους ασθενείς.

Εδώ και σχεδόν 80 χρόνια, το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του. Για την Οικογένεια Χριστοδούλου, όπως επισημαίνει, «η αγάπη και το καλό πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να κινείται ακόμα πιο εντατικά το 2020».