Με νέες λειτουργικότητες και εμφάνιση.

H αναβαθμισμένη έκδοση του findbiz.gr, του online Sales & Marketing εργαλείου της ICAP, είναι διαθέσιμη, προσφέροντας την απαραίτητη πληροφόρηση για σχεδιασμό ενεργειών Μarketing και επίτευξη πωλήσεων. Το findbiz.gr λειτουργεί ως πύλη πρόσβασης στη μεγαλύτερη βάση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, με στοιχεία για περισσότερες από 1.000.000 επιχειρήσεις, οικονομικές πληροφορίες 3ετίας και κλαδική πληροφόρηση. Με τη νέα λειτουργικότητα «Lead score», επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τις παραμέτρους που επιθυμούν, σχηματίζοντας το προφίλ στόχευσης των δυνητικών πελατών τους. Πολλαπλά κριτήρια, φίλτρα και επιλογές μετασχηματίζουν την πληροφορία σε «έξυπνες» λίστες με δυνατότητα δυναμικής ενημέρωσης.