Η Hellenic Asset Management, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας, εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investments» (PRI) ως Investment Manager, με την υποστήριξη της Global Sustain.

Με την υποστήριξη της Global Sustain.

Η Hellenic Asset Management, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας, εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investments» (PRI) ως Investment Manager, με την υποστήριξη της Global Sustain.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία PRI, η Hellenic Asset Management υιοθετεί, μεταξύ άλλων, αρχές υπεύθυνων επενδύσεων όπως η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων, η προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου.