Στο πλαίσιο της στρατηγικής DEI που εφαρμόζει, η Havas παρουσιάζει μια νέα πολιτική αδειών για τους νέους γονείς, παρέχοντας ίση άδεια στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου.

Θα εξασφαλίζει σε μητέρες και πατέρες που εργάζονται στην εταιρεία τουλάχιστον 3 χρόνια, άδεια για 6 μήνες μετά τη γέννηση ή υιοθεσία παιδιού, με το 100% των αποδοχών τους. Για όσους εργάζονται στην εταιρεία μικρότερο διάστημα, η άδεια μετ’ αποδοχών θα ανέρχεται σε 6 ως 18 εβδομάδες.

Η νέα πολιτική προβλέπει επίσης παροχές, όπως δάνεια υποστήριξης γονιμότητας, πληρωμένες άδειες μέχρι 5 ημέρες ετησίως ανά παιδί, γονική εκπαίδευση με ειδικό σύμβουλο κ.ά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τη δομή αποδοχών και την υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία, στοχεύει να επηρεάσει θετικά το έμφυλο χάσμα αμοιβών στον κλάδο, ενώ, σε συνέντευξή του, ο Xavier Rees, UK Group Chief Executive της Havas Creative, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να διατηρήσει τα ταλέντα της και όχι να τα αναγκάσει να στραφούν αλλού, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τους προτεραιότητες.

(Πηγή: Campaign)