Η Vodafone εκπόνησε το δεύτερο μέρος της έρευνας «Breaking the Glass Ceiling», σε συνεργασία με τον οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών Women On Top. Το δεύτερο μέρος της έρευνας έχει στόχο να μελετήσει πώς διαμορφώνεται η θέση και οι προοπτικές των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις, με τα νέα δεδομένα της πανδημίας. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τις οικονομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Το 47,1% των γυναικών αναφέρουν ότι στις νέες συνθήκες εκείνες είναι που απολύονται πρώτες, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή δεν προσλαμβάνονται λόγω των ευθυνών φροντίδας που αναλαμβάνουν στο σπίτι, ενώ το 65,7% θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι οι πρώτες που μειώνουν τις ώρες εργασίας τους για να φροντίσουν την οικογένειά τους. Το 63% αναφέρουν ότι προβλέπουν αρνητικές επιπτώσεις για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική και μισθολογική τους εξέλιξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στα επόμενα πέντε χρόνια.