Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητάς της, η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το έργο του πανελλήνιου συλλόγου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και στήριξης ΑμεΑ «Αγάπη για Ζωή», παρέχοντας έμπρακτη βοήθεια με την αγορά ειδικών αναπηρικών αμαξιδίων για την υποστήριξη των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

«Η Groupama Ασφαλιστική, με προσήλωση στις αρχές της οδικής ασφάλειας, αποδεικνύει ότι βρίσκεται “σίγουρα δίπλα” στον συνάνθρωπο και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις συνέργειες και τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες της, με στόχο τόσο την ανάδειξη και υιοθέτηση υγιών προτύπων οδικής συμπεριφοράς όσο, και την καλλιέργεια μιας ευρύτερης οδικής παιδείας για τους νέους οδηγούς», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.