Με στόχο να υποστηρίξει την τοπική ειδησεογραφία, η Google παρουσιάζει το Digital Growth Program από το Google News Initiative (GNI). Πρόκειται για ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς έως μεσαίους εκδότες ειδησεογραφικού περιεχομένου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Το GNI Digital Growth Program δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην καθιέρωση και ανάπτυξη των online επιχειρήσεων εκδοτών ειδησεογραφίας, που άρχισαν πρόσφατα να αναπτύσσουν τις ψηφιακές πλατφόρμες τους. Με βάση συναντήσεις με εκδότες, σχεδιάστηκαν workshops που καλύπτουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την ψηφιακή στρατηγική για επιχειρήσεις, την ενεργό εμπλοκή του κοινού και τη στρατηγική εσόδων.

Στην Ευρώπη υπάρχει συνεργασία με την FT Strategies και την Table Stakes Europe από την WAN-IFRA (Παγκόσμια Ένωση Εφημερίδων και Νέων Εκδοτών) για την οργάνωση εργαστηρίων στα οποία παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση σε σειρά θεμάτων, όπως διοικητικές αλλαγές, συνδρομές και αύξηση κοινού. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία.