Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προώθηση της καινοτομίας στη βιομηχανία τροφίμων, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Γιώτης ανέλαβε τον συντονισμό του ερευνητικού έργου Bioalgafood -μια σύμπραξη των φορέων ΙΝΑΛΕ, CHC και KeFish.

Στόχος του έργου είναι η -για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση- ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο ειδών μακροφυκών από την ελληνική θαλάσσια φυκοχλωρίδα, τα παράγωγα των οποίων θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων, που θα έχουν βιολογική δράση και ελληνική ταυτότητα.

Τα αποτελέσματα του έργου, που είχε διάρκεια 53 μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.