Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Γιώτης ΑΕ εκφράζουν, σε ανακοίνωσή τους, τη θλίψη τους για τον χαμό του επί έξι δεκαετίες συναδέλφου τους και ενός από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του κλάδου Τροφίμων, Βασίλη Χριστοδουλόπουλου. Ο Βασίλης Χριστοδουλόπουλος υπήρξε ένα από τα παλιότερα στελέχη της Γιώτης που συνέβαλε στην ανάπτυξη της εταιρείας και στη δημιουργία ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου καινοτόμων προϊόντων. Ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία το 1958. Το 1996 προήχθη σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αργότερα ανέλαβε και καθήκοντα Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας.