Την ανανέωση δύο συνεργασιών της ανακοίνωσε η Generation Y-International eBusiness Hub. Συγκεκριμένα, το agency ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Franchise Success, αναλαμβάνοντας την αναδημιουργία του franchiseportal.gr. Η Generation Y, η οποία είχε δημιουργήσει και την προηγούμενη δομή και εμφάνιση του διαδικτυακού portal, σχεδιάζει εκ νέου το portal. Επίσης, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον αλλεργιολόγο, Δρ. Κωνσταντίνο Πεταλά, αναλαμβάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη δημιουργία ψηφιακής στρατηγικής.