Η Garnier παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Green Beauty», μια ολιστική, ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας. Στόχος είναι να μετασχηματιστεί κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας της Garnier, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσα από τους ακόλουθους τομείς: Aνακυκλώσιμες & Aνακυκλωμένες Συσκευασίες, Συνθέσεις Φιλικές στο Περιβάλλον, Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Δράσεις κατά της ρύπανσης από πλαστικά και Συστατικά από Βιώσιμες Πηγές.

Ενδεικτικά, έως το 2025, η Garnier έχει σαν στόχο τη χρήση 0% νέου πλαστικού στις συσκευασίες της, εξοικονομώντας έτσι 37.000 τόνους πλαστικού τον χρόνο, ενώ όλες οι συσκευασίες θα είναι επίσης επαναχρησιμοποιoύμενες, ανακυκλώσιμες ή κομποστοποιήσιμες. Έως το 2025, το 100% των νέων προϊόντων θα έχουν βελτιωμένο περιβαλλοντικό προφίλ και το 100% των βιομηχανικών εγκαταστάσεών της θα έχουν Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα χάρη στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας.

Η «Green Beauty» στρατηγική περιλαμβάνει μια Έκθεση Προόδου Βιωσιμότητας, διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Garnier. Η εκκίνηση της «Green Beauty» συνοδεύεται από ένα κύμα λανσαρισμάτων νέων προϊόντων, κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις βιώσιμες δεσμεύσεις της μάρκας.

Επιπλέον, ως μέρος του προγράμματος L’ Oréal for the Future, η Garnier θα είναι η πρώτη μάρκα που θα εφαρμόσει τη Σήμανση Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού Αντικτύπου Προϊόντος. Η δέσμευση της Garnier για «Green Beauty» έχει σαν στόχο επίσης να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές τη στιγμή της αγοράς. Φιλοδοξία της μάρκας είναι να εκπαιδεύει τους καταναλωτές, πάνω σε θέματα όπως η ανακύκλωση, σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής με τη Garnier.