Η Φωτεινή Μπαμπανάρα αναλαμβάνει διεθνή ρόλο στην ομάδα επικοινωνίας Corporate Affairs and Global Health της Novartis AG, από την 1η Δεκεμβρίου και για 6 μήνες στο πλαίσιο σχετικού rotation. Συγκεκριμένα, θα είναι επικεφαλής επικοινωνίας για το τμήμα Integrated Access Programs and Markets (IAPM).

Πρόκειται για τα προγράμματα πρόσβασης σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος όπως το Novartis Access Portfolio και Healthy Families, καθώς και το Global Health Markets and Access Principles Center of Excellence.

Παράλληλα, η Φωτεινή Μπαμπανάρα θα συνεχίσει να ηγείται του τμήματος Επικοινωνίας και Σχέσεων με Ενώσεις Ασθενών για τoν όμιλο Novartis στην Ελλάδα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, με πολλές διακρίσεις σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.