Στο παρελθόν είχε εργαστεί στις εταιρείες Sanofi Aventis S.Α. και Bristol-Myers Squibb, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Human Resources από το Alba Graduate Business School.