Η Φούντλινκ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τροφίμων Αντιπροσωπειών και Διανομών προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού, 55% της εταιρείας Γενικές Μεταφορές- Αθηναϊκή Ανώνυμος Εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, τρία είναι τα νέα μέλη της FDL Group στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής. Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η Φούντλινκ κατείχε ήδη ποσοστό 31,43%.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε 1.910.700 ευρώ. Η απόκτηση του 55% της Αθηναϊκής ΑΕ από την FDL αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το επαρχιακό της δίκτυο, σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.