Παγκόσμια έρευνα της Weber Shandwick

Επίσης, ποσοστό 50% θεωρεί ότι η φήμη του CEO θα παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά στην εταιρική φήμη τα επόμενα χρόνια. Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα της πρόσφατης μελέτης της Weber Shandwick «The CEO Reputation Premium: Gaining Advantage in the Engagement Era», η οποία διεξήχθη online σε συνεργασία με την KRC Research, σε περισσότερους από 1.700 senior executives από 19 χώρες. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο μεγάλος αριθμός touch points μέσω των οποίων οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορούν να συνδεθούν με stakeholders στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο οικοδόμησης της φήμης του CEO, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση για περιεχόμενο.

«Μέχρι πρόσφατα, οι εμφανίσεις του CEO συνδέονταν με την προσωπικότητά του. Σήμερα, το θέμα αφορά στην αξιοπιστία, η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί με πολλούς τρόπους και να προσθέσει αξία εντός και εκτός του οργανισμού» επισημαίνει η Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist της Weber Shandwick. Στην έρευνα, οι executives αποδίδουν περίπου το μισό (45%) της εταιρικής φήμης στη φήμη του CEO. Αυτή η άρρηκτη διασύνδεση της εταιρικής φήμης και της φήμης του CEO αναμένεται να δυναμώσει, δεδομένου ότι το 50% των executives θεωρεί ότι η φήμη του CEO θα παίζει ακόμα σημαντικότερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Ο Greg Prager, Corporate Practice Chair της Weber Shandwick, αναφέρει: «Η έρευνα δείχνει ότι ένας CEO που μπορεί να προσωποποιήσει και να δώσει ζωή στο αφήγημα της εταιρείας, μπορεί να αποτελέσει και οδηγό της εταιρικής φήμης στην σύγχρονη εποχή του engagement».